2 thg 5, 2013

Thơ NGUYỄN HỒNG HÀ

     KHẤN ĐỘNG THỔ 

Trên khen ta lính chiến hào 
Cho ta một mảnh đất ao làm nhà
Được ngày động thổ gọi là 
Ta ngồi ta khấn gần xa đất trời :

Thưa rằng tín chủ là tôi 
vốn quê tỉnh Bắc vốn nòi nông dân
Vốn nhà rơm rạ cù lần  
Nửa đời trận mạc phong trần vđây
ởng rằng "da ngựa bọc thây"
Nào ngờ còn có vận may mỉm cười 
Nhờ mấy thằng bạn chết rồi 
Đứa nằm che đạn , đứa ngồi chắn bom 
cho nên thân xác mới còn 
Đem về mà tặng vợ con thế này 

Cầu cho yên  tđây 
xin đừng vạ gió tai bay làm gì 
Cầu cho ma quỷ biến đi 
Đất này chim chóc tụ về sớm hôm 
Nhà cao hây hẩy gió nồm 
Bát canh thì ngọt , chén cơm thì đầy